Kierownictwo

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

mł. insp. Grzegorz Wieczorek

DANE KONTAKTOWE

tel: 41 349 23 72

tel. 723 192 030

e-mail grzegorz.wieczorek@ki.policja.gov.pl