Kierownictwo

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

nadkom. Marek Gilewski

DANE KONTAKTOWE

tel: 41 349 23 73

tel: 607-350-489 

e-mail: marek.gilewski@ki.policja.gov.pl