Zespół Medyczny

Ratownik Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

sierż.szt. Rafał Maziejuk

tel. 041 349 23 88