Zespół Szkolenia

Specjaliści Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji w Kielcach

nadkom. Zbigniew Jaros

tel. 608-325-427

kom. Paweł Słoń

tel. 608-349-450