Uroczystości w naszym garnizonie - Wiadomości - Oddział Prewencji Policji w Kielcach

Wiadomości

Uroczystości w naszym garnizonie

Dziś miała miejsce uroczystość powitania ze sztandarami Komendantów Powiatowych Policji w Staszowie, Kazimierzy Wielkiej oraz we Włoszczowie. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wręczył rozkazy personalne dotyczące objęcia stanowisk kierowniczych w świętokrzyskiej Policji. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski. Starosta Kazimierski Jana Nowaka, Starosta Staszowski Michał Skotnicki oraz Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga.

Z dniem 15 grudnia 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie insp. Leszka Dębowskiego, na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej mł. insp. Piotra Wrześniewskiego oraz na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie mł. insp. Mariusza Przyborowskiego. Dziś miała miejsce ceremonia powitania wymienionych Komendantów ze sztandarami swoich jednostek.

insp. Dariusz Augustyniak wręczył także rozkazy personalne o powołaniu na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie kom. Marka Gaja, Naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podinsp. Jarosława Grabińskiego oraz powierzył pełnienie obowiązków Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju nadkom. Jackowi Grudniowi.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza Policji garnizonu świętokrzyskiego, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk. Grzegorza Kamińskiego oraz kapelani jednostek powiatowych. Uroczysta zbiórka odbyła się w Sali narad im. Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Jednak to nie jedyna uroczystość jaka miał miejsce dziś w naszym garnizonie. Kolejno wszyscy wzięli udział w zbiórce na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, gdzie wręczone zostały listy gratulacyjne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kilkudziesięciu policjantom OPP w Kielcach, biorącym udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz warszawskiego Szczytu NATO.  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach docenił także godną naśladowania postawę niesienia pomocy potrzebującym prezentowaną przez st. sierż. Grzegorza Jaworskiego, który to za oddanie potrzebującym najcenniejszego leku jakim jest krew (łącznie 12 litrów), został uhonorowany odznaką ” Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Funkcjonariuszowi pogratulował insp. Dariusz Augustyniak oraz wręczył mu list gratulacyjny.

W tym symbolicznym dniu odbyła się także uroczystość związana z przejściem na emeryturę sześciu oficerów. Insp. Dariusz Augustyniak podziękował za sumienne wykonywanie obowiązków na stanowiskach kierowniczych insp. Dariuszowi Góździowi Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, mł. insp. Beacie Surowiec Naczelnikowi Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Kielcach, mł. insp. Pawłowi Gromniakowi Naczelnikowi Wydziału Prewencji KWP w Kielcach, nadkom. Andrzejowi Pietrzykowi Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Kielcach oraz asp. szt. Grzegorzowi Kubickiemu Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Kielcach.

Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Opr. TCz/MT

Źródło: KWP w Kielcach