„FIREFOBIA” - Wiadomości - Oddział Prewencji Policji w Kielcach

Wiadomości

„FIREFOBIA”

W dniu dzisiejszym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyło się szkolenie z udziałem Państwowej Straży Pożarnej dotyczące prowadzenia działań w zakresie zwalczania pożarów, mogących wystąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusz Policji.

W pierwszym etapie szkolenia teoretycznego funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zapoznali się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi procesu spalania, a w szczególności pożarów materiałów łatwopalnych. Na szkoleniu pracownicy PSP w Kielcach omówili zasady i algorytm postępowania podczas działań z wykorzystaniem środków gaśniczych.

W kolejnym etapie szkolenia mundurowi wykorzystywali zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce podczas gaszenia niewielkich pożarów. W trakcie przeprowadzonych ćwiczeń zostały omówione zasady gaszenia palącej się odzieży oraz zespół medyczny oddziału prewencji zaprezentował algorytm postępowania z taką osobą.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu przygotować mundurowych do tego rodzaju zdarzeń, gdyż często to właśnie Policja jako pierwsza ze służb ratunkowych dociera na miejsce.

 

 

Opr. TZ

Źródło: OPP w Kielce